WEB Bonaire

WEB Bonaire

In opdracht van WEB Bonaire (Water-en Energiebedrijf Bonaire) is Blueprint ingehuurd om een herontwerp voor de recent vernieuwde Mobile-First Responsive WordPress website. Bij het nieuwe website ontwerp is gekeken naar de huidige User-Experience.

Onze taken

  • Grafisch Ontwerp
  • Marketing
  • Branding